De Plus bij VoetreflexPlus massage

Je bent hier: :/De Plus bij VoetreflexPlus massage

In China is voetreflexmassage een volwaardige therapievorm, mits de therapeut hiervoor door een officieel erkend instituut is opgeleid. De voetreflextherapeut is net als in Nederland niet bevoegd een officiele diagnose te stellen. Maar door de zones op de voeten en zoals in China gebeurt op de benen, te palperen en te inspecteren, is via twee systemen te zien en te voelen waar de problemen zitten. De verstoorde zones worden dan zowel op de voeten als op de benen extra behandeld.

Verschillen tussen Chinese en Westerse massage en diagnostiek

Sommige zones op de voeten liggen op andere plaatsen dan bij ons. Zo ligt het hart volledig op de linkervoet en ook meer naar de laterale zijde. De nierzone is in China vele malen groter dan bij ons en de schildklier ligt rondom het gewricht onder de grote teen. Het voordeel in China is dat er maar één voetenkaart wordt gebruikt. In het westen zijn er diverse voetenkaarten in omloop.

In China gebruikt men andere technieken. Men werkt er met de knokkels, waarin een groot gevoel is ontwikkeld of met de vuisten of platte handen. Als Chinese reflextherapeuten al met hun duim werken, doen ze dat met stevige strijkbewegingen waarbij het duimgewricht niet wordt gebogen. Als ze meer druk willen geven, gebruiken ze hun lichaamsgewicht of de beweging van hun elleboog of pols, waardoor een soort hefboomeffect ontstaat. Op deze manier kunnen ze een ongelooflijk sterke druk uitoefenen, iets wat niet altijd in dank word afgenomen.

Benen en knieen worden in China altijd bij de massage betrokken. Men heeft een diagnostieksysteem op de benen ontwikkeld dat is gebaseerd op de meridianen op het been en deels is gekoppeld aan de acupunctuurpunten op de meridiaanbanen. Dit systeem biedt een extra mogelijkheid om te zien en te voelen welke zones uit balans zijn. Door de beenmassage toe te passen worden zones en een aantal zeer belangrijke acupunctuurpunten nog eens extra gemasseerd. Deze beenmassage heeft voor de voetreflexzonetherapeut een grote, toegevoegde waarde.

De Chinese reflexzonemassage kent extra punten op benen en voeten. Deze punten werken sterk bij bepaalde klachten. Zo is er een punt voor hoofdpijn, een punt voor verstoringen in de suikerstofwisseling, een punt tegen slapeloosheid etcetera. Deze punten noemen de Chinese therapeuten ‘ervaringspunten’. Dat wil zeggen dat ze na jarenlange ervaring hebben kunnen vaststellen dat deze punten bepaalde symptomen of klachten kunnen wegnemen of verminderen.

Behandelingen in China

Er zijn twee soorten behandelingen. De eerste is de health-massage, bedoeld om de algemene gezondheid te versterken. Deze behandeling wordt in China op grote schaal preventief toegepast (tijdens of na het werk, bij de kapper, op straat, in parken). Tijdens een health massage worden de zones op de voeten, knieen en benen volgens een vast protocol gemasseerd.
Het tweede type behandeling is de treatment massage. Hiermee kijkt men gerichter naar de klachten om de oorzaak van de disbalans te kunnen opsporen. In de treatment massage worden eerst alle zones op de benen en voeten bekeken, ook de tong wordt gecontroleerd. Soms wordt de diagnose door een arts gesteld. Hierna vindt weliswaar een complete massage van voet, onderbeen en knie plaats, maar de aangedane zones en betrokken meridiaanbanen en acupunctuurpunten worden gerichter en intensiever aangepakt. Deze combinatie levert een zeer effectieve behandelmethode op. Deze treatment massage, waarvoor de client soms drie keer moet terugkomen, wordt alleen gegeven door erkende reflexzonetherapeuten die hiervoor de officiele opleiding hebben gevolgd. De behandelingen van geregistreerde therapeuten worden vergoed.

Holistisch geheel

De grote meerwaarde van de Chinese massagetechniek is dat deze een relatie kan leggen tussen klachten waarvan we op het eerste gezicht zouden denken dat die niets met elkaar te maken hebben. Zo ontstaat een echt holistisch geheel. Omdat er meer behandelmogelijkheden zijn (meridiaanbanen, acupunctuurpunten, extra punten en zones op de voet en het been) is het effect ook veel groter.

VoetreflexPlus

De VoetreflexPlus massage is een combinatie van beide vormen van traditie en aanpak. Voetreflex Plus biedt naast de gedegen westerse voetreflex massage ook toepassing van de inzichten uit de Chinese voetreflex massage. Het is wat je kunt noemen “het beste van twee werelden”, gecombineerd in één samenhangende methode. Dat biedt erg veel mogelijkheden en versterkt en versnelt ook de effecten van een behandeling.

Hoe fijn is dat om deze combinatie aan te kunnen bieden bij Lampion. Wil je ook ervaren wat VoetreflexPlus massage is en wat dit voor jou kan betekenen, dan kun je gebruik maken van de gratis Kennismakingsmassage. Je kunt door hier te klikken een afspraak maken.

2017-12-26T14:19:51+01:00